Blog

grafika-tytulowa-1

WT 2021 – Nowe przepisy w budownictwie.

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. Zostają wprowadzone zmiany które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną przez budynek.

Warunki te określane jako WT 2021 dotyczą trzech zagadnień związanych z energooszczędnością:

  • Współczynnik przenikania ciepła dla wielu przegród będzie musiał być mniejszy. Wg nowych przepisów elementy takie jak: ściany, dachy, okna, drzwi, będą musiały spełniać surowsze normy dotyczące współczynnika U.
  • Zapotrzebowanie budynków na energię nieodnawialną dla budynku jednorodzinnego ma wynosić maksymalnie 70 kWh/m2 na rok dla porównania dzisiaj jest to 95 kWh/m2 na rok.
  • Źródła ciepła w budynkach będą musiały być bardziej ekologiczne. Stosowanie np. pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych ma stać się bardziej powszechne.

Powyższe zmiany nie wydają się bardzo restrykcyjne tym bardziej że już są na rynku materiały które spełniają wymagania współczynnika U narzucone przez ustawodawcę. Tak samo pompy ciepła, fotowoltaika czy nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne to już powoli jest standard w budownictwie. Największym wyzwaniem dla inwestora a właściwie dla projektanta będzie uzyskanie zapotrzebowania na energię nieodnawialną Ep = 70 kWh/m2 na rok lub mniejszego.

Właściwy współczynnik U i nowoczesny kocioł gazowy mogą nie wystarczyć, konieczne będą inne zabiegi projektowe takie jak:

  • Prosta bryła budynku bez wykuszy, lukarn, zbyt wielu załamań ścian. Chodzi o to aby stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku A/V był jak najmniejszy. Zmniejszy to ucieczkę ciepła z budynku.
  • Odpowiednie ulokowanie pomieszczeń w domu. Strefa dzienna od strony bardziej nasłonecznionej i większe okna które bardziej nagrzewają budynek. Pomieszczenia pomocnicze typu garaż, łazienki, korytarze od strony północnej z małymi oknami.
  • Instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła tzw. Rekuperacja. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie różnicy ciśnień na wlocie i wylocie komina, świeże powietrze nawiewane jest przez nawiewniki w oknach i wszelkie nieszczelności. Powietrze które wlatuje do domu jest nieogrzane co powoduje konieczność jego ogrzania a ciepłe powietrze wywiewane z domu bezpowrotnie uchodzi przez komin. Aby tego uniknąć można zastosować wymiennik ciepła który przekaże energię cieplną z powietrza zużytego do nowo wprowadzonego do budynku. Takie rozwiązanie wymaga montażu mechanicznej instalacji wentylacyjnej ale nie potrzeba tradycyjnych kominów.
  • Jeszcze większa izolacja przegród. Ustawodawca narzuca maksymalne współczynniki przenikania dla przegród, lecz nic nie stoi na przeszkodzie ocieplić budynek jeszcze bardziej. Dla przykładu podłoga na gruncie to max U=0,3 W/(m2K) co odpowiada izolacji termicznej styropianem grubości 10 cm. Stosując płytę fundamentową w budynku mieszkalnym izolacja termiczna to min. 20 cm ciepłych płyt XPS oraz styropianowych o wysokich parametrach izolacyjnych.
  • Eliminacja mostków cieplnych. Mostki cieplne w budynku mogą zwiększyć zapotrzebowanie na ciepło nawet o 30%. Mostki cieplne to miejsca gdzie nie ma ciągłości izolacji termicznej. Są to np. miejsca styku balkonu z budynkiem (jeśli nie zastosowano specjalnych łączników balkonowych), miejsca montażu okien (gdy są obsadzone w sposób tradycyjny bez ciepłego montażu) oraz największy mostek termiczny w budynku czyli fundamenty tradycyjne. Posadowienie na ławach fundamentowych ma bardzo istotny wpływ na straty ciepła, rozwiązaniem tego problemu jest płyta fundamentowa która jest zaizolowana od spodu w sposób ciągły również pod ścianami nośnymi. Izolacja jest połączona z izolacją ścian co tworzy system ocieplenia bez mostków termicznych.
  • Niskotemperaturowe ogrzewanie akumulacyjne. Ogrzewanie akumulacyjne to takie, które nagrzewa jakiś element budynku do zadanej temperatury i utrzymuje go w tej temperaturze przez dłuższy czas. Takim elementem jest płyta fundamentowa która może być nagrzewana przy pomocy ogrzewania wodnego w postaci rur zatopionych w masę betonową. Ogrzewanie niskotemperaturowe to takie o temp. czynnika do 55o C. Równomierne nagrzewanie całego pomieszczenia daje również korzyść w postaci braku cyrkulacji powietrza i unoszenia kurzu jakie znamy z ogrzewania grzejnikami konwekcyjnymi.

Podsumowując, wykonanie budynku który spełnia obowiązujące normy zależy od wielu czynników które inwestor musi wziąć pod uwagę. Rozsądne zaprojektowanie domu to nie tylko przepisy ale również komfort użytkowania i oszczędności na etapie eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *